לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

תפילה ושיעור ראשון
8:30
9:20
שיעור שני
9:20
10:10
הפסקה
10:10
10:30
שיעור שלישי
10:30
11:15
שיעור רביעי
11:15
12:00
הפסקה
12:00
12:15
שיעור חמישי
12:15
13:00
שיעור שישי
13:00
13:45
הפסקה (ז'-ח' מנחה 13:45-14:00)
13:45
14:20
שיעור שביעי
14:20
15:05
שיעור שמיני
15:05
15:45