קווי יסוד

 

הרבנית רבקה רפפורט / מייסדת

 

1. חינוך להשקפה "חרדית לאומית"- חינוך לחיי תורה ומצוות וחינוך להכרה בחסד ה' שאנו עצמאיים בארץ הקודש אחרי 2000 שנות גלות.

חינוך לערבות לכל העם היושב בציון ע"י הפצת אור התורה וקירוב. חינוך לשיתוף פעיל בכל התחומים המעשיים הנדרשים לבניין הארץ והמדינה.

 

2. אהבת כלל הצבור בישראל- חינוך לחיפוש המאחד ולא המפלג. בת"ת נהיה ערוכים לקלוט משפחות ותלמידים שומרי תורה ומצוות מכלל הצבור התורני ומהזרמים השונים.

 

3. מכנה משותף רחב- הצלחת המבנה ההטרוגני מחייבת צוות מגוון הכולל נציגים של כלל הזרמים התורניים.

כמו כן, חומרי הלימוד התורניים יבנו על בסיס מכנה משותף רחב כך שיהיה בידינו לשמר אצל כל תלמיד את רוח משפחתו וקהילתו.

 

4. האידיאולוגיה החינוכית לימודית בת"ת – הקניית ידע היא רק כלי. עיקר תפקידנו לבנות כלים שבהם יצוק התלמיד את התוכן הרוחני האקדמי והלאומי בהמשך חייו.

מימוש חזון זה יקר בעינינו מדחיסת ידע אקדמית אשר אינה מחויבת.

(נוכחנו לראות שכלי החשיבה ומיומנויות הלמידה שתלמידנו רכשו בת"ת מסייעים בידם לצמצם פערים בזמן קצר והם מפארים את הישיבות הטובות ביותר).