דבר המנהל

ברוכים הבאים אל אתר בית ספרי. זה הפוסט הראשון באתר. אפשר למחוק או לערוך אותו, ולהתחיל לכתוב.

נאמר במשלי: " עַד מָתַי פְּתָיִם תְּאֵהֲבוּ פֶתִי וְלֵצִים לָצוֹן חָמְדוּ לָהֶם וּכְסִילִים יִשְׂנְאוּ דָעַת תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם"

בפירוש הגר"א לדברי שלמה המלך נאמר כי נמנו כאן שלשת הסיבות בגללן יש כאלו הפורשים מחיי תורה ומצוות .

יש אדם הנמשך אחר תאוותו ומתפתה לדבר עבירה, ונדרשים אנו ללמדו מוסר בהתאם למשנה באבות "הווי מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה והפסד מצווה כנגד שכרה."

יש מי שנגרר לדבר דברים בטלים וליצנות, והסיבה לכך נובעת מכך שאינו עמל בתורה שהיא המצווה הגדולה ביותר כמו שאמרו רז"ל ו"תלמוד תורה כנגד כולם".

ויש מי שדברי חכמה אינם מדברים אליו, ואותם צריך להשיב באמצעות רוח חדשה של אהבה גלויה ותוכחה מסותרת.

ביה"ס 'אהבת ישראל' תלמוד תורה 'שאגת אריה' נועד לתת מענה לאוכלוסייה חרדית בהשקפתה ולאומית בהנהגתה. הצוות האיכותי מחנך להעצמת כישוריו של כל תלמיד בדגש על ערכי התורה לחנך כל תלמיד להיות יהודי נאמן בעולמו של הקב"ה.

כחלק מהכשרת התלמידים להצלחתם בלימודי הקודש אנו מעניקים מענה מקצועי ביותר בהקניית מיומנויות יסוד בחינוך הלשוני- בעברית ומדגישים את החוויה בלימוד, אם באמצעות פעילויות חווייתיות ואם באמצעות תכניות כגון : תרי"ג מצוות, משניות ,ושחר קמתי לתלמידי החטיבה.

בצד לימודי הקודש נודעת חשיבות רבה ללימודי אנגלית חשבון ומדעים, ואכן במבחני המיצ"ב האחרונים דורגו התלמידים בעשירון העליון ברמה הארצית במקצועות אלו.

החינוך לפתיחות מחשבתית ולמחויבות הלכתית מכשירות את בוגרינו לפאר בעיקר את הישיבות התיכוניות 'מערבא' בחשמונאים, 'היישוב' בתל אביב, 'נהורא' במבוא חורון, ו'נתיבות יוסף' במצפה יריחו, וגם 'חורב 'בירושלים.

באמצעות האתר נשדרג הקשר עם קהילת ההורים במסר אחיד ובמטרה משותפת ברוח דבריו של הראי"ה קוק זצ"ל, שכתב כי "מטרת החינוך להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשות אותו טוב וישר" ופירשנו דבריו ,כי אין טוב אלא תורה, שנאמר: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" . וישר מתכוון לדברי הנציב מוולוז'ין בהקדמתו  לספר בראשית , שנלמד מאבות האומה אברהם יצחק ויעקב , שמלבד שאיפתנו להיות צדיקים ועמלי תורה עלינו להיות גם ישרים עם כל יהודי בלי קשר למגזר זה או אחר.

בנימין נתאי