כתה א2 - המורה רות שוב

 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1

 תפילה 

רות שוב

תפילה 

רות שוב

תפילה 

רות שוב

טבע 

שרה אפרת פרקש

תפילה 

רות שוב

תפילה 

רות שוב

2

תורה 

רות שוב

תורה 

רות שוב

משנה 

הרב נפתלי ורטהיים

טבע 

שרה אפרת פרקש

תורה 

רות שוב

קריאה

רות שוב

3

הלכה

רות שוב

הבנת הנקרא 

רות שוב

לשון 

רות שוב

חשבון 

רחל ציטרון

הבעה

רות שוב

לשון 

רותרות שוב

4

הבעה

רות שוב

קריאה

רות שוב

קריאה

רות שוב

זה"ב

הרב נפתלי ורטהיים

חינוך גופני 

משה ליברמן

תורה 

רות שוב

5

אנגלית 

גילה הורוביץ, דבי נירנברג

אנגלית 

גילה הורוביץ, דבי נירנברג

הבעה

רות שוב

משנה

הרב נפתלי ורטהיים

חשבון 

רחל ציטרון

 
6

משנה 

הרב נפתלי ורטהיים

פרשת השבוע 

הרב נפתלי ורטהיים

שעת חינוך

רות שוב

חשבון 

רחל ציטרון

חשבון 

רחל ציטרון

 
7

מוסיקה

שלום כינורי

מידות/גדולי ישראל

הרב נפתלי ורטהיים 

חשבון 

רחל ציטרון

מלאכה

טילי ספיר 

הבנת הנקרא

רות שוב

 
8

פרשת השבוע 

הרב נפתלי ורטהיים

חינוך גופני 

משה ליברמן

משנה

הרב נפתלי ורטהיים

מלאכה

טילי ספיר 

משנה

רות שוב