כתה א1 - המורה זהבית שם טוב

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1

 תפילה 

זהבית

תפילה 

זהבית

מידות / גדולי ישראל

הרב נפתלי ורטהיים

חשבון 

רחל ציטרון

תפילה 

זהבית

תפילה 

זהבית

2

תורה 

זהבית

תורה 

זהבית

תפילה 

זהבית

חשבון 

רחל ציטרון

תורה 

זהבית

תורה 

זהבית

3

קריאה 

זהבית

הבנת הנקרא 

זהבית

שעת חינוך

זהבית

משנה 

הרב נפתלי ורטהיים

הבנת הנקרא 

זהבית

הלכה 

זהבית

4

אנגלית 

גילה הורוביץ, דבי נירנברג

משנה 

הרב נפתלי ורטהיים

לשון 

זהבית

חשבון 

רחל ציטרון

קריאה 

זהבית

קריאה 

זהבית

5

מלאכה 

אפרת שרה פרקש

הבעה 

זהבית שם טוב

זה"ב 

זהבית

אנגלית 

גילה הורוביץ, דבי נירנברג

הלכה 

זהבית

 
6

מוסיקה 

שלום כינורי

חינוך גופני 

משה ליברמן

משנה 

הרב נפתלי ורטהיים

מלאכה 

אפרת שרה פרקש

טבע 

אפרת הלפרין

 
7

הבעה 

זהבית שם טוב

הבעה

זהבית שם טוב

משנה 

הרב נפתלי ורטהיים

פרשת השבוע 

הרב נפתלי ורטהיים

טבע 

אפרת הלפרין

 
8

חינוך גופני 

משה ליברמן

לשון

זהבית

חשבון 

רחל ציטרון

פרשת השבוע 

הרב נפתלי ורטהיים

חשבון 

רחל ציטרון