כתה ב2 - המורה לימור נחום

 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1

 תפילה 

לימור נחום

 תפילה 

לימור נחום

 תפילה 

לימור נחום

אנגלית 

גילה הורוביץ, דבי נירנברג

 תפילה 

לימור נחום

 תפילה 

לימור נחום

2

 לשון

לימור נחום

אנגלית 

גילה הורוביץ, דבי נירנברג

 תורה

לימור נחום

אנגלית 

גילה הורוביץ, דבי נירנברג

 תורה

לימור נחום

 תורה

לימור נחום

3

משנה

הרב שחר לבבאל

 תורה

לימור נחום

הבעה בכתב / מלאכה 

לימור נחום, שרה אפרת פרקש

משנה

הרב שחר לבבאל

חשבון 

שבי טרבלסי

 ספרות

לימור נחום

4

הלכה

לימור נחום

הבעה בכתב

לימור נחום

לשון / מלאכה 

לימור נחום, שרה אפרת פרקש

חשבון 

שבי טרבלסי

ספרות

לימור נחום

 הלכה

לימור נחום

5

מידות / גדולי ישראל

הרב נפתלי ורטהיים

 תורה

לימור נחום

חשבון 

שבי טרבלסי

חשבון 

שבי טרבלסי

שעת חינוך

לימור נחום

 
6

חשבון 

שבי טרבלסי

מידות / גדולי ישראל

לימור נחום

הבנת הנקרא

טליה מדר

פרשת השבוע

הרב נפתלי ורטהיים

חינוך גופני 

משה ליברמן

 
7

פרשת השבוע

הרב נפתלי ורטהיים

טבע

אפרת הלפרין 

חינוך גופני 

משה ליברמן

משנה

הרב שחר לבבאל

הבנת הנקרא

טליה מדר

 
8

מוסיקה

שלום כינורי

חינוך גופני 

משה ליברמן

מולדת

טליה מדר

משנה

הרב שחר לבבאל

טבע

אפרת הלפרין