כתה ב1 - המורה לאה בן יצחק

 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1

 תפילה 

לאה בן יצחק

תפילה 

לאה בן יצחק

טבע 

שרה אפרת פרקש

אנגלית 

גילה הורוביץ, דבי נירנברג

תפילה 

לאה בן יצחק

תפילה 

לאה בן יצחק

2

תורה 

לאה בן יצחק

אנגלית 

גילה הורוביץ, דבי נירנברג

חשבון 

טילי ספיר

אנגלית 

גילה הורוביץ, דבי נירנברג

תורה 

לאה בן יצחק

תורה 

לאה בן יצחק

3

הבעה בכתב

לאה בן יצחק

הבעה בכתב

לאה בן יצחק

חשבון 

טילי ספיר

חשבון 

טילי ספיר

מולדת

לאה בן יצחק

הבנת הנקרא

לאה בן יצחק

4

משנה

הרב שחר לבבאל

ספרות

לאה בן יצחק

תורה 

לאה בן יצחק

חשבון 

טילי ספיר

ספרות

לאה בן יצחק

שעת חינוך

לאה בן יצחק

5

מוסיקה

שלום כינורי

הלכה

לאה בן יצחק

מולדת

לאה בן יצחק

משנה

הרב שחר לבבאל

מלאכה / הלכה

שרה אפרת פרקש, לאה בן יצחק

 
6

חשבון 

טילי ספיר

הבנת הנקרא

לאה בן יצחק

תורה

לאה בן יצחק

משנה

הרב שחר לבבאל

מלאכה / הלכה

שרה אפרת פרקש, לאה בן יצחק

 
7

משנה

הרב שחר לבבאל

חינוך גופני 

משה ליברמן

לשון

לאה בן יצחק

טבע

אפרת שרה פרקש

טבע

אפרת שרה פרקש

 
8

משנה

הרב שחר לבבאל

פרשת השבוע

הרב נפתלי ורטהיים

כישורי חיים

לאה בן יצחק

חינוך גופני 

משה ליברמן

פרשת השבוע

הרב נפתלי ורטהיים