כתה ג2 - הרב אברהם גרינברג

 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1

 תפילה 

אברהם גרינברג

 תפילה 

אברהם גרינברג

 תפילה 

אברהם גרינברג

 תפילה 

אברהם גרינברג

חשבון 

שבי טרבלסי

 תפילה 

אברהם גרינברג

2

אנגלית

גילה הורוביץ ,דבי נירנברג

 תורה

אברהם גרינברג

 תורה

אברהם גרינברג

 תורה

אברהם גרינברג

חשבון 

שבי טרבלסי

 תורה

אברהם גרינברג

3

 משנה

אברהם גרינברג

חשבון 

שבי טרבלסי

חשבון 

שבי טרבלסי

חשבון 

שבי טרבלסי

מלאכה / הבנת הנקרא

אפרת שרה, טליה מדר

 משנה

אברהם גרינברג

4

ספרות

טילי ספיר

אנגלית

גילה הורוביץ ,דבי נירנברג

הבעה בכתב

טילי ספיר

 נביא

אברהם גרינברג

מלאכה / הבעה בכתב

אפרת שרה, טילי ספיר

 הלכה

אברהם גרינברג

5

פרשת השבוע

שחר לבבאל

מדעים

אסנת אדר

 נביא

אברהם גרינברג

 משנה

אברהם גרינברג

חינוך גופני 

משה ליברמן

 
6

אנגלית

גילה הורוביץ ,דבי נירנברג

 משנה

אברהם גרינברג

ספרות

טילי ספיר

אנגלית

גילה הורוביץ ,דבי נירנברג

לשון

טילי ספיר

 
7

חינוך גופני 

משה ליברמן

 תורה

אברהם גרינברג

לשון

טילי ספיר

הבנת הנקרא

טליה מדר

פרשת השבוע

נפתלי ורטהיים

 
8

מדעים

אסנת אדר

 הלכה

אברהם גרינברג

מולדת

אבי פולק

הבנת הנקרא

טליה מדר

מדעים

אסנת אדר