כתה ג1 - הרב יצחק צדיק

 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1

 תפילה 

יצחק צדיק

 תפילה 

יצחק צדיק

 תפילה 

יצחק צדיק

חשבון 

שבי טרבלסי

 תפילה 

יצחק צדיק

 תפילה 

יצחק צדיק

2

 תורה

יצחק צדיק

 נביא

יצחק צדיק

 משנה

יצחק צדיק

חשבון 

שבי טרבלסי

 משנה

יצחק צדיק

 תורה

יצחק צדיק

3

טבע / מלאכה 

מיכל ליברמן, שרה אפרת פרקש

אנגלית

גילה הורוביץ ,דבי נירנברג

 תורה

יצחק צדיק

אנגלית

גילה הורוביץ ,דבי נירנברג

 משנה

יצחק צדיק

 משנה

יצחק צדיק

4

חשבון 

שבי טרבלסי

 תורה

יצחק צדיק

הלכה

הרב נפתלי ורטהיים

אנגלית

גילה הורוביץ ,דבי נירנברג

חשבון 

שבי טרבלסי

 פרשת השבוע

יצחק צדיק

5

מולדת

אבי פולק

הלכה

הרב נפתלי ורטהיים

 פרשת השבוע

יהודה כהן

חינוך גופני 

משה ליברמן

חשבון 

שבי טרבלסי

 
6

מידות / גדולי ישראל

שחר לבבאל

 תורה

יצחק צדיק

הבנת הנקרא

אברהם פקטר

הבעה בכתב

אברהם פקטר

 פרשת השבוע

יצחק צדיק

 
7

אנגלית

גילה הורוביץ ,דבי נירנברג

טבע

אפרת בר חן

לשון

אברהם פקטר

ספרות

אברהם פקטר

חינוך גופני 

משה ליברמן

 
8

 נביא

יצחק צדיק

טבע

אפרת בר חן

ספרות

אברהם פקטר

הבעה בכתב

אברהם פקטר

לשון

אברהם פקטר