כתה ד2 - הרב חנן סיימון

 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1

 תפילה 

חנן סיימון

 תפילה 

חנן סיימון

חשבון 

שבי טרבלסי

 תפילה 

חנן סיימון

 תפילה 

חנן סיימון

 תפילה 

חנן סיימון

2

 תורה

חנן סיימון

תורה

חנן סיימון

חשבון 

שבי טרבלסי

משנה

חנן סיימון

תורה

חנן סיימון

תורה

חנן סיימון

3

חשבון 

שבי טרבלסי

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

הלכה

אברהם גרינברג

הלכה

אברהם גרינברג

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

משנה

חנן סיימון

4

חינוך גופני 

משה ליברמן

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

מולדת

אבי פולק

מלאכה / הבנת הנקרא

אפרת שרה פרקש, אבי פולק

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

משנה

חנן סיימון

5

חשבון 

שבי טרבלסי

חשבון 

שבי טרבלסי

חינוך גופני 

משה ליברמן

מלאכה / פרשת השבוע

אפרת שרה פרקש, אבי פולק

כישורי חיים / פרטני

שבי ברובנדר, חנן סיימון

 
6

טבע

מיכל ליברמן

משנה

חנן סיימון

ספרות

אבי פולק

הבעה

אבי פולק

מדעים

אסנת אדר

 
7

לשון

אבי פולק

תורה

חנן סיימון

ספרות

אבי פולק

משנה

חנן סיימון

די בייט

 
8

הבעה

אבי פולק

נביא

חנן סיימון

מדעים

אסנת אדר

הבנת הנקרא

אבי פולק

נביא

חנן סיימון