כתה ד1 - הרב עופר בן דוד

 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1

 תפילה 

עופר בן דוד

 תפילה 

עופר בן דוד

מדעים

אסנת אדר

 תפילה 

עופר בן דוד

 תפילה 

עופר בן דוד

 תפילה 

עופר בן דוד

2

 תורה

עופר בן דוד

תורה

עופר בן דוד

מדעים

אסנת אדר

תורה

עופר בן דוד

תורה

עופר בן דוד

תורה

עופר בן דוד

3

הבעה בכתב

טילי ספיר

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

חשבון 

אבישג ארליך

משנה

עופר בן דוד

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

משנה

עופר בן דוד

4

חשבון 

אבישג ארליך

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

פרשת השבוע

אברהם גרינברג

 נביא

עופר בן דוד

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

משנה

עופר בן דוד

5

הבנת הנקרא

טילי ספיר

חינוך גופני 

משה ליברמן

הבעה בכתב

טילי ספיר

 פרויקט חקר / ספרות

אסנת אדר, טילי ספיר

לשון

טילי ספיר

 
6

משנה

עופר בן דוד

חשבון 

אבישג ארליך

חינוך גופני 

משה ליברמן

פרויקט חקר / ספרות

אסנת אדר, טילי ספיר

חשבון 

אבישג ארליך

 
7

מדעים

מיכל ליברמן

משנה

עופר בן דוד

חשבון 

אבישג ארליך

מולדת

אבי פולק

כישורי חיים

שבי ברובנדר

 
8

נביא

עופר בן דוד

 הלכה

עופר בן דוד

הבנת הנקרא

טילי ספיר

 הלכה

עופר בן דוד

די בייט