כתה ה2 - הרב דביר זעפרני

 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1

 תפילה 

דביר זעפרני

 תפילה 

דביר זעפרני

חשבון 

אבישג ארליך

 תפילה 

דביר זעפרני

 תפילה 

דביר זעפרני

 תפילה 

דביר זעפרני

2

 משנה

דביר זעפרני

 משנה

דביר זעפרני

חשבון 

אבישג ארליך

 נביא

דביר זעפרני

כישורי חיים

יהודה מירסקי

 משנה

דביר זעפרני

3

 גמרא

חנן סיימון

חשבון 

אבישג ארליך

ג"ג זה"ב

יהודה כהן

 גמרא

חנן סיימון

 גמרא

חנן סיימון

 הלכה

דביר זעפרני

4

תורה

יוסי מועלם

 גמרא

חנן סיימון

חינוך גופני

משה ליברמן

חינוך גופני

משה ליברמן

חשבון 

אבישג ארליך

 נביא

דביר זעפרני

5

מדעים

אפרת בר חן

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

לשון

יצחק צדיק

אומנות / מדעים

ציפי טירנואר, אפרת בר חן

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

 
6

ספרות והבעה

יצחק צדיק

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

הבנת הנקרא

יצחק צדיק

אומנות / מדעים

ציפי טירנואר, אפרת בר חן

אנגלית

יונינה, מיכל שמחי, חנה גיטל כ"ץ

 
7

חשבון 

אבישג ארליך

ספרות והבעה

יצחק צדיק

תורה

יוסי מועלם

פרשת השבוע

יהודה כהן

 גמרא

חנן סיימון

 
8

חשבון 

אבישג ארליך

 הלכה

דביר זעפרני

 

תורה

יוסי מועלם

 גמרא

חנן סיימון

ספרות והבעה

יצחק צדיק