כתה ז1 - הרב רפאל גולדשמיד

 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
0    

 תפילה 

רפאל גולדשמיד

 תפילה 

רפאל גולדשמיד

   
1

 גמרא

בנימין נתאי, רפאל גולדשמיד, יוסי מועלם

 גמרא

בנימין נתאי, רפאל גולדשמיד, יוסי מועלם

 גמרא

בנימין נתאי, רפאל גולדשמיד, יוסי מועלם

גמרא

רפאל גולדשמיד

 גמרא

בנימין נתאי, רפאל גולדשמיד, יוסי מועלם

 גמרא

רפאל גולדשמיד

2

 גמרא

בנימין נתאי, רפאל גולדשמיד, יוסי מועלם

 גמרא

בנימין נתאי, רפאל גולדשמיד, יוסי מועלם

 גמרא

בנימין נתאי, רפאל גולדשמיד, יוסי מועלם

משנה

רפאל גולדשמיד

 גמרא

בנימין נתאי, רפאל גולדשמיד, יוסי מועלם

משנה

רפאל גולדשמיד

3

ספרות והבעה

ברוך וולנר

משנה

רפאל גולדשמיד

משנה

רפאל גולדשמיד

לשון

רפאל גולדשמיד

תורה

רפאל גולדשמיד

תורה

רפאל גולדשמיד

4

תורה

רפאל גולדשמיד

הבנת הנקרא

רפאל גולדשמיד

חינוך גופני

צבי ניסמן

הלכה

דביר זעפרני

חשבון 

ישראל ברודר

פרשת השבוע

רפאל גולדשמיד

5

תורה

רפאל גולדשמיד

הלכה

דביר זעפרני

אומנות / מדעים

ציפי טירנואר, אסנת אדר

ספרות והבעה

ברוך וולנר

חינוך גופני

צבי ניסמן

 
6

חשבון 

ישראל ברודר

מדעים

אסנת אדר

אומנות / מדעים

ציפי טירנואר, אסנת אדר

הסטוריה

יהודה כהן

חשבון 

ישראל ברודר

 
7

אנגלית

מרים בלוך, מאטל, חיה בנסימון

חשבון 

ישראל ברודר

נביא

רפאל גולדשמיד

אנגלית

מרים בלוך, מאטל, חיה בנסימון

מדעים

אסנת אדר

 
8

אנגלית

מרים בלוך, מאטל, חיה בנסימון

חשבון 

ישראל ברודר

 

נביא

רפאל גולדשמיד

אנגלית

מרים בלוך, מאטל, חיה בנסימון

הסטוריה

יהודה כהן