מסיבת סידור לכתות א' ביום שישי הקרוב א' באדר 16.02  בשעה 9:00

ביום שישי הקרוב א' באדר 16.02  בשעה 9:00

תתקיים מסיבת סידור לתלמידי כתות א' באולם הספורט בבית הספר.