יום ראשון כ"ד כסלו 02/12, ערב הדלקת נר ראשון של חנוכה - סיום הלימודים ב14:00.

יום ראשון כ"ד כסלו 02/12, ערב הדלקת נר ראשון של חנוכה – סיום הלימודים ב14:00.