יום שני ז' בסיוון - הלימודים מתקיימים במתכונת הרגילה

יום שני ז' בסיוון

הלימודים מתקיימים במתכונת הרגילה! 

 (יום החזר של אחרי פסח)