רישום אחים לכיתה א לשנה"ל הבאה החל!

רישום אחים לכיתה א לשנה"ל הבאה החל! 

מי שיזדרז להירשם תינתן לו עדיפות ע"פ משפחות חדשות שיירשמו לכיתה א'.

הרישום לאחים עד ר"ח כסלו, ומשפחות חדשות מר"ח כסלו ואילך.